top of page

Bij spuitwerk wordt het afwerkmateriaaal met de spuit op wanden en plafonds aangebracht. Hierbij kan gekozen worden tusen spack en sierpleisters. Spack is veelgebruikte spuitpleister die op vrijwel iedere wand of plafond toepasbaar is. Het voordeeel van spuitwerk is dat de korreldikte naar wens afgestemd kan worden. Tevens is het voordeliger (minder arbeidsintensief) dan handgesmeerde sierpleisters en het kan direct in de desgewenste  kleur opgespoten worden.

Voorbewerking

Met voorbewerking wordt bedoelt de onafgewerkte ruwe wand klaar maken voor de vervolgbewerking (bijvoorbeeld saus klaar maken). De juiste afwerking van de ondergrond is essentieel en bepalend voor de kwaliteit van de uiteindelijke vervolgbewerking. Afhankelijk van de ondergrond en het vervolgbewerking, kan er gekozen worden

Raapwerk gipsgebonden

Raapwerk cementgebonden

Filmwerk

Sausklaar

Scanklaar

Behangklaar

Waarom afwerking?

Door u wanden en plafonds af te werken maakt u uw wonig af en verhoogt u de waarde van uw woning. Dit is de laatse afbouw fase waarin de puntjes op de spreekwoordelijke “i” worden gezet en een deel van het interieur zichtbaar wordt.
p - Facebook-post-2.jpeg
bottom of page